Sambandstjenesten

Logo NRRL SambandstjenestenMogruppen er aktiv i NRRLs Sambandstjeneste, og er derigjennom medlem av FORF. Vi kan opprette samband for forskjellige formål – både for korte og lange distanser.

Sambandstjenestens formål

  • Å tilby radiokommunikasjon som samband til ansvarlige myndigheter i forbindelse med nød-, katastrofe- og hjelpeaksjoner
  • Å tilby sambandsteknisk kompetanse, samt tilby samhandlingsressurser under aksjoner, inkludert elektronisk sporing
  • Å være en ressurs for offentlige og frivillige organisasjoner i radiotekniske spørsmål
  • Å tilby sambandsressurser i forbindelse med idrettsarrangenement o.l.

Man kan lese mer om sambandstjenesten på NRRL sine websider.