Grunnlovsjubileet 2014

I forbindelse med at Norge feirer grunnlovens 200-årsdag, har NRRL søkt og fått følgende tillatelse fra Post- og Teletilsynet:

PT gir tillatelse til at norske radioamatører med kallesignal LA kan benytte prefikset LI (Lima India) og radioamatører med kallesignal LB kan benytte LJ (Lima Juliett).
Tillatelsen gjelder for jubileumsåret 2014, og gjelder kun for radioamatørtrafikk fra Fastlands-Norge.”

Klikk her for mer info fra NRRL