Vel hjemme etter Fieldday

Antennemast Fieldday 2014
Antenneoppsett på Field-day

Da er operatørene vel hjemme etter vellykket field-day arrangement i helgen.

Målene vi satte oss for turen ble møtt, og vi har fått et fornuftig opplegg for oppsett av antennemaster. Nå vet vi bedre hvilke deler av sambandsutstyret vårt som fungerer bra, og hva som må gjøres utbedringer på.

Det ble kjørt beskjedne 30 kontakter i Field-day loggen, pluss 2 kontakter i All Asian contest hvor Japan er ett av de kjørte landene.

Målet var å dra på en trivelig tur, med god mat og sosialt samvær, kombinert med trening på oppsett av portabelt HF-utstyr og operatørtrening. Nå på søndags kveld må det kunne sies at det kjennes ut på kroppen som målene er nådd 🙂

Vi satser på å få til en evaluering av arrangementet i nær framtid. Personlig ser jeg fram til neste gang.