Ny repeater

Siden repeateren vår på Vettahaugen gikk QRT, har styret gjort mange vurderinger rundt hva som ville bli beste måte å få repeatertjenesten på plass igjen på en god måte.

Vi har valgt å kombinere ny repeater med den planlagte opprustingen av utstyrsbua. I den forbindelse har vi valgt en helt ny totalløsning, en Yaesu DR-1X, kombinert FM analog og C4FM digital repeater.

Det er gjort utbedringer på det elektriske for å få bedre lynvern, og et nytt repeaterskap blir satt opp, som skjermer utstyret bedre, samt at vi installerer nye overspenningsvern på alle Coax som kommer inn i bua.