LA7MR er QRV for test

Endelig har vi fått LA7MR tilbake i drift. Repeateren står i prøvedrift på et midlertidig QTH i Mo i Rana sentrum, med 5 Watt sendereffekt.

Repeateren er tilgjengelig med 88.5 Hz subtone på FM, og med Yaesu C4FM digital tale. Analoge brukere med tonesquelch vil ikke høre digital trafikk.

Systemet består av en Yaesu DR-1X repeater, en Aerial OY proff dipol og nyoverhalte kavitetsfiltre. Foreløpig ser det ut som repeateren virker greit med én antenne. En stor takk går til til LA2NI Kjell og LA5II Svein i Tromsøgruppen for hjelp med overhaling og justering av filtrene.

LA7MR ser ut til å ha grei dekning rundt Mo i Rana, og er kjørbar et godt stykke fra veiene sørover og vestover fra byen.

Videre har Mogruppen investert i en repeater for 70cm som er planlagt til samme QTH som LA7MR. Denne har kallesignal LA9GR, og vil være permanent linket med LA7MR. Vi forventer levering av den nye repeateren i neste uke og 70cm filtre noe senere. I tillegg er det planlagt mulighet for Echolink og Wires-X dersom vi får dette til å fungere tilfredsstillende.

Jobben vi gjør nå innebærer en stor renovering av infrastrukturen på vårt QTH på Vettahaugen. Ny jording og overspenningsvern, samt nytt nødstrømsanlegg. Alt av permanent utstyr blir montert i 19-tommers rack.

I tillegg til utvidet testing av det komplette repeater-oppsettet, gjenstår det derfor en del monteringsarbeid i det nye utyrsskapet. Arbeidet forventes ferdig slik at det kan gjøres en permanent montering i løpet av sommeren.