LA7MR og LA9GR linket

Før pinsen ble linksystemet mellom LA7MR og LA9GR satt i prøvedrift, og har så langt vært stabilt og oppført seg etter forventningene.

Dessverre har LA9GR, som står i prøvedrift sammen med LA7MR, et mer begrenset dekningsområde enn LA7MR pga antenneforhold.

Repeaterne er koblet sammen slik at alle hører alle, uansett hvilken repeater man snakker med. I tillegg er det mulig å snakke med andre noder og repeatere via Echolink. Nærmere bruksanvisning er tilgjengelig på QST-siden dersom du er innlogget med ditt kallesignal.

For de som er interessert er flere detaljer rundt arbeidet med å linke repeaterne beskrevet i disse to artiklene: