Mogruppen er tilbake.

Etter en stille tid med redusert aktivitet, hovedsaklig grunnet Covid pandemien er Mogruppen aktiv igjen.
Om kort tid vil kontingent for 2023 og innkalling til årsmøte bli sendt ut.
Årsmøtet vil bli avholdt 08.mars.2023 kl.1900.
Møtested vil fremgå av innkallingen.

Mogruppen av NRRL ønsker alle som vil være med oss på veien videre hjertelig velkommen.