Årsmøtet for 2022

Mogruppen av NRRL avholder årsmøte Torsdag 16/8-23 kl.2000.
Årsmøtesakene blir de vanlige sakene som vi tidligere har hatt.

1.Godkjenning av møteinnkalling
2.Konstituering
3.Årsberetning
4.Økonomi
5.Kontigent
6.Innkommende saker
7.Valg

Sted for årsmøtet blir Myra 5 ( Beleggsenteret AS ) 8610 Grubhei.
Inngang på baksiden blir hold åpen for begrenset periode.

Vi ønsker alle som vil komme vell møtt.

For styret av LA3M

LA1PHA Tom